பாரதியின் கட்டுரைகள் - தத்துவம்: புதுமைப்பித்தன் மதிப்புரையுடன் (Tamil Edition) por Subramanya Bharathi பாரதியார்

பாரதியின் கட்டுரைகள் - தத்துவம்: புதுமைப்பித்தன் மதிப்புரையுடன் (Tamil Edition) por Subramanya Bharathi  பாரதியார்

Titulo del libro: பாரதியின் கட்டுரைகள் - தத்துவம்: புதுமைப்பித்தன் மதிப்புரையுடன் (Tamil Edition)

Autor: Subramanya Bharathi பாரதியார்

Número de páginas: 41 páginas

Fecha de lanzamiento: October 9, 2018

Editor: Azhisi eBooks

Descargue o lea el libro de பாரதியின் கட்டுரைகள் - தத்துவம்: புதுமைப்பித்தன் மதிப்புரையுடன் (Tamil Edition) de Subramanya Bharathi பாரதியார் en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Subramanya Bharathi பாரதியார் con பாரதியின் கட்டுரைகள் - தத்துவம்: புதுமைப்பித்தன் மதிப்புரையுடன் (Tamil Edition)

தெய்வம் என்றால் என்ன என்பது முதல், மூடக்கொள்கைகள் ஈறாக, நானாவிதமான விஷயங்களைப் பற்றிய ஒரு கவிஞனின் அபிப்பிராயங்கள், முடிவுகள். மத ஸ்தாபகர்கள், விஞ்ஞான சாஸ்திரிகள் - ஏன் - தெய்வங்கள் வரை இவரது அபிப்பிராயத்தைப் பெறுகின்றனர். நடை சரஸமானது - பாரதிக்குக் கேட்க வேண்டுமா? - தென்றல் தூவினாப்போல் சிற்சிறு கனவு பொதிந்த வாக்கியங்கள், அவர் கவிஞன் என்பதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகின்றன.

- புதுமைப்பித்தன்